Cliëntenraad

Wat is en wil de cliëntenraad.

De HOED Nieuwerkerk aan den IJssel is opgericht om de cliënten (patiënten) van de huisartsen zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen bij problemen met betrekking tot ziekte en gezondheid.

De cliëntenraad, die is samengesteld uit cliënten van de aangesloten huisartsen, is begin 2016 opgericht en fungeert als klankbord voor de artsen en andere medewerkers bij vragen over onder meer het bijsturen en verbeteren van de serviceverlening aan de cliënten, de bedrijfsvoering van het centrum en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de huisartsenzorg. 

De raad doet dit vanuit de invalshoek van de cliënten en van de gezondheidszorg in het algemeen.

Voor een goed functioneren van de cliëntenraad is het van belang dat de raad kan steunen op reacties en suggesties van de cliënten. De inbreng van de cliënten is wezenlijk voor een goede gezondheidszorg. Het leidt tot grotere klantgerichtheid, verbetering van de dienstverlening en een soepeler organisatie.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. Voor individuele klachten over de medische behandeling bestaat een aparte klachtenprocedure.

De raad is als volgt samengesteld:

Frans van Wersch, voorzitter.

Jelka Kuipers, secretaris.

Paul Tieman.

Sandra Postma.

Chris Nebelstein.

Emmy van Bodegraven.

 

E-mailadres: clientenraad@ezorg.nl