Ervaringsonderzoek / patiënttevredenheid

Wilt u ons helpen?

U kunt een verzoek ontvangen om deel te nemen aan een online vragenlijst van Qualiview (maximaal 1x per jaar). U wordt benaderd als u contact hebt gehad met de huisarts, praktijkondersteuner of assistente. We willen graag weten hoe u de behandeling heeft ervaren. Zo kunnen we de zorgverlening verbeteren.

Deelname is dus zeer relevant en wordt op prijs gesteld.

 

De ervaringsvragenlijst

Uw zorgverlener heeft u per mail uitgenodigd om deel te nemen aan zijn patiënt- ervaringsonderzoek. In dit onderzoek meten wij uw ervaring met de geleverde zorg door de praktijk en desbetreffende zorgverlener. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde de behandelaar duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kan de praktijk de zorgverlening beter laten aansluiten op de wensen van u als klant. De praktijk krijgt inzicht in verbeterpunten, ziet de algemene score en ziet per thema waar verbeterpunten liggen.

Het invullen van de patiënt-ervaringsenquête duurt slechts enkele minuten. Als u klaar bent, verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op 'verzenden' te klikken.

 

Anonimiteit

Alle data wordt anoniem verzameld en komen geanonimiseerd bij de betreffende zorgorganisatie terecht. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben dan ook geen invloed op het zorgtraject. Anoniem is dus echt anoniem; bij ons en bij uw behandelaar. Wij geloven namelijk dat dit de beste manier is om eerlijke feedback te krijgen.

Deelname is vrijblijvend en wordt zeer gewaardeerd. Hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar hebt u ook weer profijt van. Want uw medewerking geeft behandelaars handvatten om de zorg voor u te verbeteren.

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw zorgverlener gebruikt Qualiview als programma waarmee de resultaten van de enquêtes inzichtelijk worden gemaakt. Alle data wordt met de hoogste prioriteit voor dataveiligheid verzameld, opgeslagen en opgeleverd aan de zorgverlener. Qualiview is hiervoor ISO-gecertificeerd, wat wil zeggen dat wij aan alle privacy-eisen voldoen.

Met de antwoorden wordt gekeken waar aspecten van bijvoorbeeld communicatie / informatie, bejegening, zorgverlening, toegankelijkheid / accommodatie en samenwerking kunnen worden verbeterd. Welke aspecten vinden patiënten belangrijk? Welke zaken gaan goed en welke kunnen beter? Zo verbeteren wij de zorg voor u en de generatie na u.

 

"MET UW MENING VERBETEREN WE DE ZORG"

 

Wat hebt u er als patiënt aan om deel te nemen?

Patiënten(-organisaties), zorgaanbieders, de overheid en verzekeraars willen de kwaliteit van zorg voor u als consument inzichtelijk hebben.

Wat is de beste zorg? Wie bepaalt wat kwaliteit is? Om dit inzichtelijk te maken, verzamelt en beheert Qualizorg BV informatie. Met deze informatie wordt inzichtelijk gemaakt hoe er wordt gewerkt. Wat als positief wordt ervaren en waar verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Ten eerste voor de patiënt, zodat u met de juiste informatie kan kiezen uit de beste zorg die beschikbaar is. En daarnaast voor iedereen die gebaat is bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie.

"De stem van de patiënt is relevant om samen de zorg te verbeteren"

 

Deelnemen?

Fijn dat u wilt deelnemen aan deze patiënten raadpleging.

U kunt dit doorgeven aan de assistente, praktijkondersteuner of huisarts als u bij de praktijk bent.

Een mail met uw naam en geboortedatum naar l.vdploeg@ezorg.nl mag ook.

Qualizorg krijgt alleen uw mailadres en contactdatum om de link naar de vragenlijst te kunnen versturen.

 

Meer informatie

Als u meer wilt weten over deze vragenlijst kunt u informatie vinden op de website www.qualiview.nl

 

Februari 2016