Astma en COPD

Astma en COPD zijn aandoeningen aan de luchtwegen. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en de longen werken steeds minder goed. Bij astma zijn de luchtwegen van tijd tot tijd vernauwd. De belangrijkste oorzaak van COPD is roken. Maar COPD kan ook ontstaan als gevolg van langdurig werken in een omgeving met veel steen-, metaal- of graanstofdeeltjes in de lucht of een erfelijke aanleg. Bij astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor bepaalde prikkels. Als reactie op deze prikkels trekken de kleine spieren rond de luchtwegen samen. Daardoor worden de luchtwegen nauwer en krijgt u het benauwd. De praktijkondersteuner kan u advies geven, zodat u zo min mogelijk last heeft van uw astma of COPD. Tijdens een consult bij de praktijkondersteuner zullen de volgende zaken met u doorgenomen worden: klachtenpatroon, conditie, roken, lengte, gewicht, voeding, medicatie, griepprik en inhalatietechnieken. Tevens wordt er jaarlijks een longfunctieonderzoek (blaastest) verricht. Met begeleiding van de praktijkondersteuner lukt het vaak beter de eventuele adviezen op te volgen.