Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus is een chronische aandoening waarbij regelmatige controle belangrijk is zodat de kans op problemen zo klein mogelijk blijft. Tijdens deze controles komen diverse onderdelen voorbij: bloeduitslagen bespreken, voorlichting over leefstijl, voetonderzoek, behandeling en begeleiding door de praktijkondersteuner. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts, diëtiste en zo nodig andere zorgverleners. Elk kwartaal is er een overleg met internist en diabetesverpleegkundige.