Richtlijnen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De praktijken binnen de HOED dienen zich te houden aan de landelijke wettelijke richtlijnen ten aanzien van signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarvoor is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld.