klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts en hun medewerkers. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

Het Model Klachtenregeling beschrijft wat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voorschrijft. Zie hiervoor klachtenregeling wkkgz.

Uw klacht kan betrekking hebben op de huisarts, een praktijkassistente of een andere medewerker die binnen de praktijk werkzaam is. Ook kan de klacht gaan over de ketenzorg en daarbij betrokken zorgverleners.

Wij willen graag op de hoogte zijn van uw ongenoegen. Dat geeft ons de gelegenheid om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, waardoor in de toekomst soortgelijke klachten voorkomen kunnen worden.

Indien u een klacht heeft wordt u verzocht het klachtenformulier te downloaden en in te vullen. U kunt dit formulier ook bij de assistente aan de balie vragen.

Elk signaal van onvrede wordt besproken met de betreffende praktijkhoudende huisarts. Bij een ernstige klacht wordt de klager uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek zijn de klager, aangeklaagde en praktijkhouder aanwezig.

De HOED Nieuwerkerk aan den IJssel is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) voor klachten waar u niet uitkomt met uw huisarts. Zie www.skge.nl

.